04.39350139
04.39350138
04.39350158

Chính trị

Chinh tri
Việt - Mỹ có đi đến đối tác chiến lược?

Vấn đề là Việt Nam phải hiểu Mỹ muốn gì, Việt Nam muốn gì, GS Nguyễn Mạnh Hùng, ĐH George Mason (Hoa Kỳ) nói.

Chi tiết
Cân đong lợi ích chiến lược Việt - Mỹ

"Gia nhập tổ chức này sẽ tăng uy thế của Việt Nam không chỉ về phương diện kinh tế, mà chính trị cũng rất quan trọng".

Chi tiết